Privacy

“Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. respecteert jouw privacy.“

Privacy statement

Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. (KvK 22025581) hierna te noemen 'Fraanje' respecteert jouw privacy.

Fraanje is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden
Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot onze websites;
  • afhandeling van door jouw aangevraagde informatie;
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
  • samenstellen gebruikersstatistieken;
  • beveiliging en verbetering van onze websites.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij jouw gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Wijzigingen
Fraanje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren jou daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

U kunt jouw gegevens altijd opvragen, zonodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neem je hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op.